Bevanda: Prihodi od akciza veći za 16,5 miliona KM

0
735
Vjekoslav Bevanda

Ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda rekao je da je od početka primjene seta zakona o akcizama u februaru po osnovu putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva iz cijene uvozne i domaće nafte i naftnih derivata prikupljeno 25,8 miliona KM, za 16,5 miliona KM više nego u istom periodu prošle godine.
Odgovarajući na pitanje delegata Doma naroda parlamenta BiH Dragutina Rodića (DNS) kakvi su prvi efekti primjene seta zakona o akcizama u BiH, Bevanda je naveo da se ukupnom iznosu sredstava prikupljenih po osnovu putarine od 0,25 KM po litru derivata, osim standardno prikupljene putarine, nalaze i sredstva prikupljena po osnovu popisa zaliha na dan početka primjene izmjena i dopuna Zakona o akcizama, 1. februara.
“Ova putarina je prikupljena na posebnom podračunu jedinstvenog računa koji je otvoren kod Centralne banke BiH. Riječ je o dijelu akciza koji se odnosi na 0,25 KM po litru derivata koji se proda na tržištu BiH. Od ovog iznosa, u skladu sa zakonom, 0,20 KM usmjerava se na izgradnju auto-puteva, a 0,05 KM na izgradnju puteva”, pojasnio je Bevanda, prenosi agencija Srna.
Prema njegovim riječima, stupanjem na snagu seta zakona o trošarinama stvoreni su uslovi za efektivnost kreditnih sporazuma koje je BiH zaključila sa međunarodnim finansijskim institucijama za izgradnju autoputeva i puteva u BiH.
Bevanda je poručio da više nema prepreka za nastavak investicionog ciklusa koji je planiran u oblasti izgradnje putne infrastrukture u BiH.