Bh. dijaspora zainteresirana za ulaganja u sektor poljoprivrede u BiH

0
276
Održan drugi online Biznis Forum i b2b sastanci sa bh. dijasporom

Drugi online Biznis Forum o temi ‘Potencijali i perspektive investiranja u poljoprivredu i proizvodnju hrane u BiH’, održan je jučer a organizovan je zapredstavnike bh. dijaspore, lokalnih zajednica, bh. poduzetnika i udruženja iz oblasti poljoprivrede i proizvodnje hrane.
Online Biznis Forum organizovan je u sklopu projekata ‘Dijaspora za razvoj’ (D4D), koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH, u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA i partnerskim općinama.
U uvodnom dijelu su se obratili predstavnici vladinog sektora ističući značaj poljoprivrede i uloge dijspore za dalju perspektivu i budućnost razvoja naše zemlje.
“Ulaganje u sektor poljoprivrede je apsolutno isplativo. Konstantno pokušavamo da ohrabrimo iseljeništvo iz BiH da ulažu upravo u ovaj sektor. Ministarstvo je na raspolaganju kao servis kako bi se takvi koraci realizirali u punom kapacitetu“, kazao je Kemo Sarač, pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH.
Voditeljica sektora za ruralni i ekonomski razvoj UNDP-a u BiH, Adela Pozder-Čengić, istakla je da poljoprivreda i proizvodnja hrane predstavljaju bitne grane za razvoj bh. ekonomije, te su kao takve i prepoznate u sklopu projekta Dijaspora za razvoj.
Uloga lokalnih zajednica od izuzetne je važnosti kao podrška i servis stranim investicijama, a Općina Jajce je u prošloj godini uložila pola miliona KM u oblast poljoprivrede kako bi motivirala mlade ljude da se bave ovim sektorom i postala pogodno tlo za nove strane investicije. U 2021. godini planiran je isti iznos za razvoj poljoprivrednog sektora na području općine Jajce.
“Bh. dijaspora je potentna, te im trebamo pripremiti konkretne programe podrške u cilju ekonomskih benefita. U općini Jajce imamo pozitivne primjere uspješnih privrednika koji su povratnici u BiH“,rekao je Edin Hozan, načelnik Općine Jajce.
Nina Pobrić, voditeljica Odjela za promociju ulaganja Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA), naglasila je kako je BiH pogodno tlo za strane investicije, te investicije od strane bh. dijaspore. Dodala je da najveći dio stranih investicija dolazi iz Evrope, a Austrija, Hrvatska, Srbija i Slovenija su vodeći po pitanju investicija u BiH te daviše od 80% kompanija koje djeluju i rade u BiH su zadovoljne poslovanjem i profitom koje ostvaruju u BiH.
Sve je veći broj bh. dijaspore i povratnika koji investiraju u privredu BiH, a poljoprivredni i prehrambeni sektor je jedan od najinteresantnijih kada je riječ o direktnim ulaganjima.
Sulejman Selimović, direktor firme Voćar Piramida je, nakon višegodišnjeg iskustva i angažmana u Evropi i Aziji, odlučio da se vrati u BiH. Danas vodi uspješan biznis, te plasira proizvode na tržišta Australije, Njemačke, Švedske i Turske. Smatra da je BiH izuzetno pogodna lokacija za investicije iz poljoprivredne proizvodnje i prerade hrane.
Mate Omazić, vlasnik farme Podhum i predstavnik bh. dijaspore, jedan je od pozitivnih primjera povratnika koji se bavi stočarstvom, tačnije organskim uzgojem goveda. Oni su prvi u BiH registrovali francusku pasminu goveda salers, dobili organske certificate po EU standardima i halal certificate. Vlasnik farme Podhum naglašava značaj prirodnih resursa koje posjeduje BiH, a koje investitori mogu iskoristiti u svom poslovanju.
O tome koliko su bitne partnerske mreže nastale u bh. dijaspori za umrežavanje privrednika iz dijaspore i domaćih firmi, govorio je Ahmed Spahić, predsjednik UO Pangea mreže koja je osnovana 2014. godine i trenutno broji više od 150 članova.
Bitnost umrežavanja dijaspore potencirao je i Nikola Burić, izvršni direktor organizacije i-dijaspora iz Švicarske, koja pruža podršku socio-ekonomskim inicijativama u BiH. Istakao je da prilika za investiranje leži u organskoj proizvodnji, obzirom da je tendencija proizvodnje organske hrane u gradovima sve veća, te se ljudi okreću zdravoj, organskoj proizvodnji.
Prvi online Biznis Forum, koji je bio organizovan u aprilu ove godine za predstavnike metalskog sektora, već je rezultirao sa dvije investicije od strane bh. dijaspore u metalski sektor u BiH. Za drugi online Biznis Forum registrovalo se 130 učesnika iz osam zemalja, a više od 60 kompanija je organizovalo b2b sastanke putem online platforme.