Bh. domaćinstvo mjesečno za obrazovanje izdvaja samo 7,84 KM

Od ukupne mjesečne potrošnje domaćinstava (1419,48 KM) gotovo 30 posto se trošilo na hranu i bezalkoholna pića, te troškove stanovanja i komunalija

0
1120
Izvor: Agencija za statistiku BiH

Agencija za statistiku BiH objavila godišnju publikaciju ‘Bosna i Hercegovina u brojevima 2017’ u kojoj su prezentirani najnoviji statistički podaci o BiH. Podaci se odnose na teritoriju, stanovništvo, životni standard, obrazovanje, kulturu i umjetnost. Takođe prezentirani su i statistički podaci o tržištu rada, ekonomiji, cijenama, industriji, vanjskoj trgovini, statistici distributivne trgovine, građevinarstva, saobraćaja, poštanskih usluga, telekomunikacija, turizma, okoliša, poljoprivrede i šumarstva.
Ovom prilikom izdvojit ćemo podatke o prosječnim mjesečnim izdacima za potrošnju po domaćinstvu u BiH. Tako je na primjer navedeno da je (podaci za 2015.) ukupna mjesečna potrošnja domaćinstava iznosila 1419,48 KM. Od tog iznosa najviše (29,9 posto) se trošilo na hranu i bezalkoholna pića u iznosu od 424,30 KM, zatim na troškove stanovanja, vode, električne energije, plina i drugih energenata u iznosu od 384,06 KM ili 27 posto, te prevoza za koje se izdvajalo 10 posto ili 141,75 KM… S druge strane, na žalost, najmanje troškova se izdvajalo za rekreaciju i kulturu (29,12 KM ili dva posto) te obrazovanje – samo 7,84 KM ili 0,6 posto od ukupnih mjesečnih troškova po domaćinstvu u BiH.