Bh. finansijske institucije o sankcijama ruskim bankama zbog Ukrajine: Banke u BiH nisu ugrožene

Članice grupe sa sjedištem u BiH su u direktnom vlasništvu Sberbank Europe AG sa sjedištem u Beču i pod nadzorom su regulatornih tijela EU

0
446
Rad banaka u BiH, kao i mogućnost da se održi dostupnost i kvaliteta usluga nisu ugroženi

Institucije u Bosni i Hercegovini koje su učesnici mreže finansijske stabilnosti zemlje, putem mehanizma bankarske koordinacije supervizora, prate najnovija dešavanja koja su vezana za aktuelnu geopolitičku situaciju i sukobe u Ukrajini, kao i njihove potencijalne ekonomske efekte na banke koje posluju u Bosni i Hercegovini.
U zajedničkom saopćenju Centralna banka BiH, Agencije za osiguranje depozita BiH, te entitetskih agencija za bankarstvo FBiH i RS se navodi da su svjesni zabrinutosti građana i privrede zbog pitanja efekata objavljenih sankcija na rad banaka u Bosni i Hercegovini, a posebno efekata na rad banaka koje su u indirektnom vlasništvu Sberbank Rusija.
Prema informacijama kojima raspolažu nadležne entitetske agencije za bankarstvo koje vrše nadzor nad radom banaka, članice grupe sa sjedištem u BiH su u direktnom vlasništvu Sberbank Europe AG sa sjedištem u Beču i pod nadzorom su regulatornih tijela EU. Objavljene sankcije imaju efekte samo na transakcije i klijente koji su obuhvaćeni sankcionim listama. U tom smislu, takve sankcije ne obuhvataju bankarske entitete u Bosni i Hercegovini.
Rad banaka u BiH, kao i mogućnost da se održi dostupnost i kvaliteta usluga nisu ugroženi, i ne postoji potreba za raskidanjem poslovnih odnosa sa bilo kojom bankom u Bosni i Hercegovini.
“Institucije u BiH, u skladu sa svojim nadležnostima i ovlaštenjima, u mogućnosti su zaštititi deponente i u uslovima produžene krize. Dodatno, naše institucije će koordinirati sve naknadne aktivnosti sa relevantnim regulatornim tijelima EU, a u cilju zaštite interesa naših građana i privrede“, saopćeno je.