BH-Gas primljen u članstvo Evropske mreže operatora transportnog sistema prirodnog gasa

0
1158
BH-Gas postao dio Evropske mreže operatora transportnog sistema prirodnog gasa

BH-Gas danas je zvanično primljen u članstvo Evropske mreže operatora transportnog sistema prirodnog gasa ENTSOG na 34. sastanku Generalne skupštine koja se održava u Bukureštu (Rumunija).
Za sada, BH-Gas će imati status posmatrača u ovoj asocijaciji jer Bosna i Hercegovina nije članica Evropske unije.
ENTSOG je uspostavljen od strane EU Trećim energetskim paketom s ciljem da se omogući i poboljša saradnja između operatora transportnih sistema prirodnog gasa širom Evrope, te razvoj panevropske transportne mreže u skladu sa ciljevima energetske strategije Evropske unije i Energetske zajednice zemalja jugoistočne Evrope.
Trenutno je 45 kompanija – operatora gasnih transportnih sistema u punopravnom članstvu ENTSOG-a, dok sedam kompanija ima status posmatrača, uključujući i BH-Gas. Na ovaj način u ENTSOG-u je zastupljeno 27 zemalja članica EU, odnosno Energetske zajednice zemalja jugoistočne Evrope.
BH-Gas godinama ima dobru saradnju sa ENTSOG-om, razvojne projekte je promovisao i prijavljivao kod te evropske asocijacije, a sadržani su u Desetogodišnjim planovima razvoja mreže prirodnog gasa Evrope, saopćeno je iz kompanije BH-Gas.
Primanjem u članstvo, BH-Gas je dobio potvrdu dosadašnjeg uspješnog rada i saradnje sa ovom asocijacijom. Članstvom se otvara mogućnost aktivnog učešća u daljem radu asocijacije zajedno sa drugim operatorima transportnih sistema EU i okruženja, te što boljeg pozicioniranja Bosne i Hercegovine u gasnom sektoru regije.
Dodatna korist ogleda se i u mogućnosti ostvarivanja podrške i pomoći ENTSOG članovima u implementaciji obavezujućih dokumenata koji proizilaze iz Trećeg energetskog paketa, saopćeno je.