BH Gas smanjuje cijenu plina za 9,4%, čeka se potvrda Vlade FBiH

0
367
Data saglasnost za smanjenje veleprodajne cijene prirodnog gasa od 1. jula ove godine

Nadzorni odbor BH-Gasa je na prijedlog uprave ove kompanije u srijedu usvojio odluku o smanjenju cijene prirodnog gasa za distributivne kompanije. Cijena gasa smanjena je sa 585 KM na 530 KM/1000 Sm3 sa primjenom od 1. maja ove godine.
“Analizirajući kretanje nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu, u informaciji prema Nadzornom odboru, konstatuje se da je došlo do smanjenja cijena nafte i naftnih derivata od početka 2020. godine. Istovremeno, analizirajući kretanje ruske cijene prirodnog gasa došlo je do smanjenja i ove cijene, te da će ruska cijena prirodnog gasa imati pad i u narednom kvartalu ove godine”, navode iz BH-Gasa.
Na bazi ovih pokazatelja Uprava BH-Gasa je predložila smanjenje veleprodajne cijene gasa prema distrubitivnim kompanijama. Nadzorni odbor BH-Gasa je prihvatio prijedlog Uprave i usvojio odluku da od 1. maja cijena za distrubutivne kompanije iznosi 530 KM/1000 Sm3 što je u odnosu na dosada važeću cijenu gasa smanjenje za 9,40 posto.
Ova odluka će biti upućena u daljnju proceduru prema nadležnim ministarstvima, odnosno Vladi FBiH na konačno usvajanje.
“Kada posmatramo cijenu prirodnog gasa na kraju 2019. godine u iznosu od 640 KM/1000 Sm3 i novopredloženu cijenu u iznosu od 530 KM/1000 Sm3 možemo konstatovati da će cijena prirodnog gasa prema distributivnim kompanijama biti smanjena za ukupno 17 posto”, navode iz BH-Gasa.