BH Telecom donirao 555 hiljada KM obrazovnim ustanovama u BiH

0
293
Donacija obrazovnim institucijama je investicija u budućnost

Kompanija BH Telecom je ove godine uručila donacije u ukupnom iznosu od 2 miliona KM, od čega je milion KM u prvim danima pandemije doniran kantonalnim i općim bolnicama u Konjicu, Zenici, Goraždu, Travniku i Bihaću u iznosima od po 200.000 KM za nabavku potrebne medicinske opreme.
Još milion KM donacija raspoređen je na ukupno 164 pravna lica za podršku projektima pomoći ugroženoj populaciji, osobama sa invaliditetom i posebnim potrebama, narodnim kuhinjama, humanitarnim udruženjima i obrazovnim institucijama.
Među ova 164 pravna subjekta, značajan je broj obrazovnih ustanova kojima su uručene donacije BH Telecoma. Brojnim osnovnim i srednjim školama je donirano ukupno 450.535 KM, dok je iznos od 105.200 KM doniran domaćim fakultetima i to Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, Fakultetu elektrotehnike u Tuzli, Fakultetu za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu i Univerzitetu u Bihaću za nabavku potrebne opreme i opremanje informatičkih centara i laboratorija.
Prof. dr. Jasmin Velagić, dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, se zahvalio BH Telecomu na izuzetno vrijednoj podršci usmjerenoj na nabavku naučno-istraživačke opreme za potrebe studenata i mladih istraživača na odsjeku za telekomunikacije i odsjeku za automatiku i elektroniku, što će, kako je rekao, omogućiti značajno poboljšanje uvjeta za istraživanje i izvođenje nastavih aktivnosti.
Dr.sc. Nerdina Mehinović, dekanesa Fakulteta elektrotehnike u Tuzli, je menadžmentu BH Telecoma izrazila zahvalnost što su prepoznali da upravo studenti trebaju podršku za što bolje obrazovanje jer su oni okosnica razvoja društva u cjelini. Dodala je da je donacija BH Telecoma namijenjena opremanju jedne laboratorije računarskom opremom koja će doprinijeti boljem obrazovanju budućih inžinjera.
“Pored novčanih sredstava donacije, obrazovnim ustanovama obezbjeđujemo podršku i kroz brojne druge aktivnosti. Tako je BH Telecom, sa početkom pandemije, sve svoje tehnološke kapacitete stavio na raspolaganje obrazovnim institucijama i omogućio besplatno distribuiranje obrazovnih video materijala putem IPTV platforme i Enterprise Cloud-a. Također, u svrhu osiguranja kontinuiteta online obrazovnog procesa, BH Telecom je za oko 4000 učenika širom BiH obezbijedio besplatan pristup internetu za praćenje online nastave te je, u saradnji sa našim partnerima, učenicima osigurana potrebna računarska oprema i to 320 tableta i 20 laptopa. Siguran sam da će donacija u iznosu od 555 hiljada KM obrazovnim institucijama biti investicija u budućnost“, rekao je Sedin Kahriman, generalni direktor BH Telecoma.