BH Telecom isplaćuje 50 miliona KM dodatne dividende

0
852
Sjedište kompanije BH Telecom u Sarajevu

Skupština BH Telecoma na vanrednoj sjednici održanoj 25. oktobra donijela je odluku o raspodjeli dobiti za 2018. godine te isplati dodatne dividende iz neraspoređene dobiti za 2018, 2019. i 2020. godinu u ukupnom iznosu od oko 50 miliona KM.
Shodno tim odlukama, objavljenim danas na web stranici Sarajevske berze, dioničarima BH Telecom bit će isplaćena neraspoređena dobiti iz 2018., 2019. i 2020. godine u ukupnom iznosu od blizu 46,32 miliona KM te dio Fonda rezervi, iznad iznosa od 25 posto osnovnog kapitala kompanije, u iznosu od blizu 3,68 miliona KM, što ukupno inosi oko 50 miliona KM.
Vrijednost dodatne dividende po dionici iznosi oko 0,79 KM.
Navedeno je da će se isplata dodatne dividende vršiti putem Registra vrijednosnih papira Federacije BiH.
Prema zvaničnim podacima RVP FBiH, Federacija BiH je vlasnik 90 posto dionica BH Telecoma, slijedi Senad Džambić (vlasnik trgovačkog lanca Bingo) sa oko 0,77 posto vlasničkog udjela, Una Babić sa 0,53 posto, ASA Finance Sarajevo sa 0,47 posto, ZIF CROBIH fond Mostar sa 0,43 posto, ZIF Prof Plus Sarajevo sa 0,41 posto udjela, ZIF Prevent Invest Sarajevo sa 0,38 posto vlasničkog udjela…