BH Telecom: Milion maraka za bolnice u Konjicu, Zenici, Goraždu, Travniku i Bihaću

0
645
Poslovni prihodi BH Telecoma na kraju polugodišta 2022. iznosili su oko 232,28 miliona KM

Skupština dioničkog društva BH Telecom Sarajevo je na 57. ponovljenoj (vanrednoj) sjednici održanoj 3. aprila ove godine odobrila odluku Nadzornog odbora o dodjeli donacije pravnim licima u 2019. godini u iznosu od 1 milion konvertibilnih maraka.
Donirana sredstva shodno Zaključku Vlade Federacije BiH od 23. marta, BH Telecom Sarajevo će ravnomjerno raspodijeliti i izvršiti transfer novčanih sredstava kantonalnim i općim bolnicama u Konjicu, Zenici, Goraždu, Travniku i Bihaću.
Ova odluka Nadzornog odbora o dodjeli donacija pravnim licima u 2019. godini upućena je na objavu u ‘Službene novine Federacije BiH’, saopćeno je.