BH Telecom organizuje konferenciju Sarajevo TechLab 5. septembra

0
581
Sarajevo TechLab - prva poslovno-tehnološka konferencija BH Telecoma

Povodom Dana kompanije, BH Telecom će 5. septembra u hotelu Swissôtel u Sarajevu organizovati prvu Poslovno-tehnološku konferenciju ‘Sarajevo TechLab’.
Cilj konferencije je razmjena mišljenja i iskustava sa poslovnim partnerima i velikim korisnicima na temu digitalne transformacije, kao i prezentacija konkretnih biznis rješenja za lakše poslovanje u digitalnom svijetu.
U okviru konferencije biće organizovane dvije panel diskusije, i to prvi panel o temi ‘Globalni trendovi i uloga telekoma u digitalnoj transformaciji’ i drugi panel ‘Digitalno društvo, uloga BH Telecoma, izazovi i prilike’. Na panelima će diskutovati petnaest panelista predstavnika ICT kompanija, vladinog i realnog sektora, regulatora i akademske zajednice kao važnih učesnika stvaranja poslovnog ambijenta za realizaciju digitalizacije i kreiranje digitalnog društva u BiH.
Konferencija ima za svrhu da odgovori na izazove današnjice, ali i da ponudi viziju i pravce onoga što nas očekuje kao društvo koje počiva na digitalizaciji svih životnih aspekata, a posebno poslovanja u modernom dobu.
Tokom konferencije će se s javnim i privatnim sektorom pokušati dati odgovor na pitanja kako možemo pozitivno utjecati na digitalnu transformaciju bh. društva, koja je uloga i pozicija telekom operatora u razvijanju novih modela poslovanja, te da li su upravo telekom operatori pokretači i generatori razvoja i novog načina poslovanja u digitalnom okružju.
Više informacija o konferenciji na web stranici www.sarajevotechlab.ba