BHANSA će za rutnu naknadu u zračnom prostoru BiH dobiti 51,95 miliona KM

0
1179
BHANSA kontrolira nadzor bh. zračnog prostora

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, danas je donijelo Odluku o raspoređivanju prihoda ostvarenih po osnovu pružanja usluga u zračnoj plovidbi (rutne naknade) u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.
U skladu s ovom odlukom Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) bit će raspoređeno 51.955.565 KM, uključujući troškove EUROCONTROL-a u iznosu 3.588.532 KM, a Direkciji za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA) 2.274.863 KM.
Pružaoci usluga izvan BiH, Agencija za kontrolu vazdušnog saobraćaja Srbije i Crne Gore (SMATSA) dobit će 11.990.640 KM i Hrvatska kontrola zračne plovidbe (CCL) 15.544.152 KM.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here