BiH: 2,8 miliona KM za elektrifikaciju i infrastrukturu povratničkih naselja

0
66560
Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH razmatrala infrastrukturne projekte

Komisija za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici izvršila izbor infrastrukturnih i projekata elektrifikacije stambenih jedinica na prostorima na kojima žive raseljene osobe i povratnici ukupne vrijednosti 2.795.023 KM.
Na taj način osigurana su gotovo dva miliona, preciznije 1.956.516 KM za 64 projekta izgradnje i obnove komunalne i socijalne infrastrukture povratnika i raseljenih lica. Najviše projekata bit će realizirano u Bijeljini, Derventi, Istočnoj Ilidži, Loparama, Kotor Varoši, Tuzli, Konjicu, Gradačcu, Kaknju…
Kada je riječ o elektrifikaciji povratničkih naselja, današnojm odlukom Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH osigurano je 838.507 KM za finansiranje 19 projekata u Rogatici, Foči, Novom Goraždu, Višegradu, Palama, Han Pijesku, Zvorniku, Brodu, Derventi, Mostaru i Pelagićevu.
Također, Komisija je utvrdila i tekst javnih poziva za infrastrukturne i projekte elektrifikacije stambenih jedinica povratnika i raseljenih lica ukupne vrijednosti 2.225.000 KM i to: 1.525.000 KM za infrastrukturne i 700.000 KM za projekte elektrifikacije. Ova dva javna poziva bit će odmah objavljeni, a nakon stupanja na snagu, odnosno nakon njihove objave u ‘Službenom glasniku BiH’.
Današnoj sjednici Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH prisustvovali su i svi imenovani posmatrači u radu Komisije, odnosno predstavnici UNHCR-a, OSCE-a, OHR-a, CRS-a, HWA-a, Unije za održivi povratak i integracije u BiH i Saveza za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine.