BiH: Aktiva nebankarskih institucija u 2018. porasla 7,3%, na 4,15 milijardi KM

Najveću aktivu u okviru sektora OFI na kraju 2018. godine imaju osiguravajuća društva - 1,92 milijarde KM (46,2%), zatim mikrokreditne organizacije sa 951,1 milion KM (22,9%), investicioni fondovi sa 894,6 miliona KM (21,5%), lizing društva sa 369,2 miliona KM (8,9%), a preostalih 19,1 milion KM (0,5%) se odnosi na brokerske kuće i berze

0
1801
CBBiH procjenjuje godišnji rast realnog bruto društvenog proizvoda za prvo polugodište od 8%

U okviru redovne statistike Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je objavila statističke podatke za kraj 2018. godine o veličini i strukturi bilansa stanja finansijskih institucija koje pripadaju sektoru Ostalih finansijskih (nebankarskih) institucija (OFI).
Statistika sektora OFI u BiH na kraju 2018. godine uključuje podatke 26 osiguravajućih društava s društvom za reosiguranje, 35 investicionih fondova, 7 lizing društava, 25 mikrokreditnih organizacija, 8 brokerskih kuća i 2 berze.
Stanje ukupne aktive sektora OFI u BiH na dan 31. decembar 2018. godine iznosilo je 4,15 milijardi KM i veće je za 283,6 miliona KM ili 7,3 posto u poređenju sa stanjem na kraju 2017. godine. Najveću aktivu u okviru sektora OFI na kraju 2018. imaju osiguravajuća društva – 1,92 milijarde KM (46,2% ovog sektora), zatim mikrokreditne organizacije sa 951,1 milion KM (22,9%), investicioni fondovi sa 894,6 miliona KM (21,5%), lizing društva sa 369,2 miliona KM (8,9%), preostalih 19,1 milion KM (0,5%) se odnosi na brokerske kuće i berze.
Porastu aktive sektora OFI na godišnjem nivou najviše su doprinijeli porast aktive mikrokreditnih organizacija 101,45 miliona KM i društava za osiguranje 100,9 miliona KM, dok lizing društva i investicioni fondovi bilježe manje poraste od 43,6 miliona KM i 36,3 miliona KM.
U strukturi aktive sektora OFI najveće učešće imaju krediti (sa učešćem od 25,8%) i depoziti (23,8%), slijede ulaganja u dionice (15,1%), ulaganja u vrijednosne papire (13,4%), nefinansijska aktiva(12,8%), a preostalih 9,1% se odnosi na ostala potraživanja.
Strukturom pasive sektora OFI dominiraju računi kapitala (učešće od 42,1%), zatim tehničke rezerve osiguranja (31,3%), krediti (17,3%), a preostalih 9,5% su računi ostalih potraživanja. Skoro ista struktura bilansa sektora OFI zabilježena je i na kraju 2017. godine, jedino su krediti zabilježili porast u ukupnoj bilansnoj sumi na kraju 2018. godine za oko 1,5% na strani aktive i pasive zahvaljujući porastu aktivnosti na kreditiranju sektora stanovništva od strane mikrokreditnih organizacija.
U toku proteklih pet godina sektor OFI bilježi pozitivne godišnje stope rasta, koje su se kretale od 1% do 7,3%, što znači da je u 2018. došlo do ubrzanja rasta.
Uprkos ovom rastu nebankarskih institucija, i dalje su banke dominantne jer se na njih odnosi 88,7% ukupne aktive finansijskog sektora.
Ova statistike je raspoloživa na polugodišnjoj osnovi do 2018. godine, a od 2019. godine statistika sektora OFI će se prikupljati na kvartalnoj osnovi. Statistika sektora OFI je usklađena s međunarodnom metodologijom propisanom od MMF-a. Primjenom ove metodologije moguće je na jedinstven način obračunati sve segmente finansijskog sektora, pošto se primjenjuju jedinstveni način valuacija i klasifikacije za sve finansijske institucije, saopćeno je iz Centralne banke BiH.