BiH: BDP lani iznosio 38,6 milijardi KM, realni godišnji rast 7,5%

0
418
BDP po stanovniku BiH u 2021. godini iznosio je 11.196 KM ili 5.724 eura

Bruto domaći proizvod (BDP) u Bosni i Hercegovini je u 2021. godini nominalno iznosio 38 milijardi i 637 miliona KM i u odnosu na 2020. godinu nominalno je veći za 12,8%, dok je realni rast iznosio 7,5%. BDP deflator za 2021. je iznosio 4,9%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
BDP po stanovniku BiH u 2021. godini iznosio je 11.196 KM ili 5.724 eura , odnosno 6.769 američkih dolara.

Izvor: Agencija za statistiku BiH

Posmatrano po djelatnostima značajniji nominalni rast bruto dodane vrijednosti bilježe: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (27,3%); Umjetnost, zabava i rekreacija (25,2%); Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (24,6%); Prerađivačka
industrija (24,2%) i Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (22,8%).
Nominalni pad bruto dodane vrijednosti zabilježen je u sljedećim područijima djelatnosti: Vađenje ruda i kamena (10,0%) i Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov (4,4%).