BiH: BDP pao 3,8 posto u četvrtom kvartalu 2020.

0
419
Tromjesečni bruto domaći proizvod - stope realnog rasta (Izvor: BHAS)

Globalna kriza uzrokovana pandemijom Covid-19 utjecala je na ekonomiju većine zemalja, pa tako i na Bosnu i Hercegovinu. Prema podacima Agencije za statistiku BiH (BHAS), realni pad bruto domaćeg proizvoda (BDP) Bosne i Hercegovine u četvrtom kvartalu 2020. u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine iznosio je -3,8%.
Desezonirana serija podataka (proizvodni pristup*) pokazuje rast BDP-a u četvrtom tromjesečju 2020. godine od 3% u odnosu na prethodni kvartal.
Promatrano po područjima klasifikacije djelatnosti u četvrtom tromjesečju 2020. godine, u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine, značajan realni pad bruto dodane vrijednosti zabilježen je u djelatnostima: Hotelijerstvo i ugostiteljstvo 34,5%, Prijevoz i skladištenje 18,8% i Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala 8,8%.
I prema rashodnom pristupu* realni pad BDP-a iznosio je 3,8% u četvrtom kvartalu 2020. godine, u odnosu na isti period prethodne godine.
Podaci Agencije za statistiku BiH pokazuju da sezonski podešena serija podataka u odnosu na prethodno razdoblje pokazuje pozitivnu stopu promjene BDP u četvrtom kvartalu 2020. godine od 2,9% u odnosu na prethodno tromjesečje.
Promatrano prema kategorijama BDP-a prema rashodnom pristupu u četvrtom tromjesečju 2020. godine u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine, realni pad zabilježen je kod skoro svih kategorija: Potrošnja kućanstava 4,5%, bruto investicije 9,7%, izvoza roba i usluga 5,6% i uvoz roba i usluga 6,9%, dok je neznatan rast zabilježen kod Potrošnje vlade od 0,2%.
________
*BDP prema proizvodnom pristupu jednak je dodanoj vrijednosti u baznim cijenama, uvećanoj za poreze na proizvode i umanjenoj za subvencije na proizvodnju, dok se BDP prema rashodnom pristupu definira kao ukupna domaća krajnja potrošnja korigirana vanjskim bilansom roba i usluga sa ostatkom svijeta.


Vezani tekstovi: 
FBiH: Godišnji pad BDP-a u četvrtom kvartalu za 2,5%
RS: Pad BDP-a u četvrtom kvartalu 2,4%