BiH: BDP u 2019. porastao na 35,2 milijarde KM

0
886
BDP po stanovniku BiH u 2021. godini iznosio je 11.196 KM ili 5.724 eura

Bruto domaći proizvod (BDP) Bosne i Hercegovine u 2019. godini nominalno je iznosio 35 milijardi i 229 miliona KM (oko 18 milijardi eura) i u odnosu na 2018. godinu nominalno je veći za 5,34% dok je realni rast iznosio 2,68%.
BDP deflator za 2019. je iznosio 2,59%, preliminarni su podaci Agencije za statistiku BiH.
BDP po stanovniku u 2019. godini iznosio je 10.108 KM (5.168 eura ili 5.785 USD), dok je godinu ranije iznosio 9.566 KM (4.891 eura ili 5.772 USD).
Posmatrano po djelatnostima značajniji nominalni rast bruto dodane vrijednosti bilježe: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (14,69%); Građevinarstvo (9,98%); Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala (9,51%).
Nominalni pad bruto dodane vrijednosti zabilježen je u sljedećim područjima djelatnosti: Vađenje ruda i kamena (4,53%) i Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (1,84%).

Bruto domaći proizvod za BiH i entitete (2018. / 2019.)
BDP za BiH (mil. KM) 33.444 / 35.229
BDP za Federaciju BiH (mil. KM) 21.984 / 23.131
BDP za Republiku Srpsku (mil. KM) 10.680 / 11.233
BDP za Brčko Distrikt (mil. KM) 781 / 865