BiH: BDP u drugom kvartalu na godišnjem nivou porastao 5,9%

0
529
Izvor: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

Realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) Bosne i Hercegovine prema proizvodnom pristupu* u drugom kvartalu 2022. u odnosu na isti kvartal prošle godine iznosio je 5,9%,
Desezonirana serija podataka pokazuje rast BDP u drugom kvartalu 2022. godine od 1,6% u odnosu na prethodni kvartal.

U drugom kvartalu 2022. u odnosu na isti kvartal prethodne godine, značajan realni rast bruto dodane vrijednosti zabilježen je u djelatnostima: Hotelijerstvo i
ugostiteljstvo (18,6%) i Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala (12,6%).

Bruto domaći proizvod BiH prema rashodnom pristupu** u drugom kvartalu 2022. u odnosu na isti kvartal prethodne godine zabilježio je rast od 5,9%, što ukazuje
na kontinuiran oporavak ekonomije, nakon krize u prethodnom periodu koja je bila prouzrokovana pandemijom Covid-19.

Sezonski podešena serija podataka u odnosu na prethodni period pokazuje pozitivnu stopu promjene BDP-a u drugom kvartalu 2022. godine od 1,2% u odnosu na prethodni kvartal.
Prema kategorijama BDP-a prema rashodnom pristupu u drugom kvartalu 2022. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine, realni pad zabilježen je kod skoro svih kategorija: Potrošnja domaćinstava 3,4%, bruto investicije 23,8%, izvoza roba
i usluga 22,4% i uvoz roba i usluga 23,4%, dok je neznatan rast zabilježen kod Potrošnje vlade od 0,3%.
_________
*BDP prema proizvodnom pristupu jednak je dodanoj vrijednosti u baznim cijenama, uvećanoj za poreze na proizvode i umanjenoj za subvencije na proizvode.
**BDP prema rashodnom pristupu definiše se kao ukupna domaća krajnja potrošnja
korigovana vanjskim bilansom roba i usluga sa ostatkom svijeta.