BiH od MMF-a u ljeto očekuje novu kreditnu tranšu od 38 miliona eura

MMF postigao dogovor na nivou osoblja sa Bosnom i Hercegovinom u pogledu drugog pregleda proširenog aranžmana u sklopu kreditne linije MMF-a za proširene aranžmane

0
946
Nadeem Ilahi, šef Misije MMF-a za BiH

Misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) pod vođstvom Nadeema Ilahija posjetila je Sarajevo i Banja Luku u periodu od 7. do 21. maja 2018. kako bi razgovarala o novijim ekonomskim kretanjima i o politikama za drugi pregled ekonomskog programa sa Bosnom i Hercegovinom, koji dobija podršku iz kreditne linije MMF-a za proširene aranžmane (Extended Fund Facility—EFF), saopšteno je iz MMF-a.
“Ekonomski program s Bosnom i Hercegovinom i dalje je na pravom putu. Osoblje MMF-a i vlasti u BiH postigli su sporazum, koji podliježe odobrenju Izvršnog odbora MMF-a, a u vezi politika neophodnih za zaključivanje drugog pregleda u okviru Proširenog aranžmana. Izvršni odbor MMF-a razmatrat će zaključivanje drugog pregleda po ispunjavanju jedne prethodne mjere”, izjavio je Ilahi po okončanju posjete misije MMF-a u BiH.
Ilahi je ocijenio da je u BiH zabilježen značajan oporavak, uglavnom pod utjecajem veće privatne potrošnje i izvoza, te da je stopa nezaposlenosti znatno smanjena. Preliminarni podaci o poreznim prihodima, doznakama i bankovnim kreditima navode na zaključak da će se ovaj pozitivni trend nastaviti i dalje tokom 2018. godine.
“Izvršenje programa je na zadovoljavajućem nivou, i ispunjeni su svi fiskalni ciljevi programa. Ukupni budžetski suficit je dostigao 2 posto BDP-a u 2017. godini, uglavnom zahvaljujući tome što su vlasti ograničile ukupnu potrošnju. Misija pozdravlja nedavno usvajanje rebalansa budžeta u Federaciji i Republici Srpskoj, što će omogućiti dodatno finansiranje kapitalnih projekata koji potiču rast”, izjavio je šef Misije MMF-a u BiH.
Ilahi je istakao da je napredak u provedbi reformi u BiH bio sporiji od očekivanog.
“Apeliramo na Parlamentarnu skupštinu BiH da usvoji novi Zakon o osiguranju depozita. Zakoni o bankama i agencijama za bankarstvo su već usvojeni na entitetskom nivou, a neusvajanje novog Zakona o osiguranju depozita odlaže modernizaciju zakonodavstva u sektoru bankarstva u cijeloj zemlji”, izjavio je Ilahi.
On je dodao da su potrebni dodatni napori kako bi se otvarala radna mjesta u privatnom sektoru.
“Prethodna mjera za završetak drugog pregleda ja da Vlada FBiH dostavi Parlamentu FBiH prijedloge zakona o porezu na dohodak i zakona o doprinosima u skladu sa preporukama osoblja MMF-a”, izjavio je Ilahi, te dodao da je Misija MMF-a ohrabrena mjerama koje bh. vlasti poduzimaju u pogledu jačanja finansijskog sektora.
“Potičemo vlasti da u dolazećem periodu udvostruče napore usmjerene na provedbu strukturalnih reformi. Osoblje MMF-a je spremno pomoći vlastima”, izjavio je Ilahi, navodeći da bi Izvršni odbor MMF-a mogao razmatrati drugi pregled u ljeto 2018. godine.
“Odobrenjem pregleda bi se omogućila isplata u iznosu od 31,6217 miliona SDR (oko 38 miliona eura)”, rekao je šef Misije MMF-a za BiH Nadeem Ilahi.