BiH bliža mreži zemalja zajedničkog tranzita

0
359
VMBiH donijelo je 11 odluka o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje, danas je donijelo izmjene i dopune Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, kao iskorak u procesu usklađivanja bh. zakonodavstva sa legislativom EU u ovoj oblasti.
Donošenjem ove odluke, uz uvažavanje zahtjeva poslovne zajednice u BiH, omogućava se da od 1. jula ove godine, kada počinje provođenje Zakona o carinskoj politici u BiH, počne i primjena elektronskih carinskih postupaka, prvenstveno novog elektronskog provoznog (tranzitnog) sistema (New Computerised Transit System – NCTS), faze 5 u carinskom području BiH, kao i primjena elektronskih carinskih deklaracija u izvoznim carinskim postupcima, kao i uvoznim procedurama. Na ovaj način BiH ispunjava jedan od uslova za pristupanje Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku (CTC Konvencija) i Konvenciji za pojednostavljenje formalnosti u trgovini robom (SAD Konvencija).
Pristupanjem ovim konvencijama, BiH će ući u mrežu zemalja zajedničkog tranzita koju čine zemlje EU, EFTA-e, Srbija, Sjeverna Makedonija i Turska, što podrazumijeva ubrzanje protoka roba u provozu preko granica zemalja zajedničkog provoza upotrebom elektronskog provoznog sistema.