BiH: Broj nezaposlenih u maju smanjen za 1,3 posto

0
2148
Broj zaposlenih u FBiH se u aprilu povećao za 0,5% a broj zaposlenih žena za 0,5%

U Bosni i Hercegovini je u maju 2019. bilo 406.685 registriranih nezaposlenih osoba, u odnosu na 450.067 iz maja prošle godine, dok je njihov broj u maju 2017. iznosio 487.424.
Broj registrovanih nezaposlenih osoba u maju u odnosu na april 2019. godine se smanjio za 1,7%, a broj registrovanih nezaposlenih žena se smanjio za 1,3 posto.
Ako se 2017. uzme kao bazna godina (2017.= 100) i uporede podaci iz maja 2019. sa istim mjesecom 2018. godine, pad nezaposlenosti iznosi 8,9 indeksnih poena, odnosno broj osoba koje se vode kao nezaposlene smanjio se za 43.382, padaci su Agencije za statistiku BiH.
Prema kvalifikacionoj strukturi, najveći broj nezaposlenih osoba je sa VKV i KV kvalifikacijom (131.430), zatim osobe sa srednjom stručnom spremom (113.588) i nekvalifikovane osobe (114.238).
Kod nezaposlenih najmanji broj osoba je sa višim obrazovanjem – VŠS (6.178), te kod polukvalifikovanim osobama (7.666).
Udio ženske populacije u registriranim nezaposlenima iznosi 230.669 ili 56,7 posto. U ženskoj populaciji najveći broj nezaposlenih je sa srednjom spremom (72.632), nekvalificiranih NK (66.291) i sa VKV i KV kvalifikacijom (60.679).
Prema padacima Agencije za statistiku, u maju 2019. bilo je 829.477 zaposlenih osoba u BiH, a od toga je 357.424 žena. U odnosu na april 2019. broj zaposlenih se povećao za 0,3%, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,4%.