Broj turista u BiH u januaru smanjen za 18,7 posto

0
1300
Na mjesečnom nivou broj turista u BiH u januaru je porastao za 21,7 posto

Bosnu i Hercegovinu je u januaru ove godine posjetilo 78.256 turista, što je manje za 18,7 posto u odnosu na decembar 2019., dok je u odnosu na januar 2019. broj turista porastao za 16,3 posto. Turisti su ostvarili 186.047 noćenja, što je manje za 3,6% u odnosu na decembar 2019. i za 17,6% više u odnosu na januar 2019. godine.
U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 32,1% dok je 67,9% učešće stranih turista. Broj noćenja domaćih turista manji je za 18,8% u odnosu na decembar 2019. i viši za 5,1% u odnosu na januar 2019. godine. Broj noćenja stranih turista viši je za 5,8% u odnosu na decembar 2019. i za 24,6% viši u odnosu na januar 2019. godine, podaci su Agencije za statistiku BiH.
U strukturi noćenja stranih turista u januaru 2020. najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (37,6%), Srbije (15,4%), Slovenije (6,1%), Crne Gore (5,0%) i Turske (4,6%) što je ukupno 68,7%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 31,3% noćenja.

Izvor: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu su turisti iz Irana sa prosječnim zadržavanjem 14,3 noći, zatim Kuvajta sa 5,2 noći, Južnoafričke Republike sa 4,2 noći, Litvanije sa 3,3 noći te Rumunije i Ujedinjenih Arapskih Emirata sa po 3,2 noći.
Turistima je u januaru 2020. u Bosni i Hercegovini bilo na raspolaganju 18.996 apartmana i mjesta za kampiranje što je za 2% više u odnosu na decembar 2019. i 40.513 raspoloživa kreveta što je više za 2% u odnosu na isti mjesec 2019. godine.
U januaru 2020. u okviru djelatnosti – Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo na raspolaganju ukupno 17.101 sobа i apartman što je za 2,3% više u odnosu na decembar 2019. i 35.277 kreveta što je za 2,6% više u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Neto stopa iskorištenosti stalnih kreveta u januaru 2020. iznosila je 15,8%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 93,5%.