BiH će od prodaje ambasade bivše SFRJ u Tokiju dobiti više od 4,2 miliona KM

0
886
Prodajom ambasade/rezidencije bivše SFRJ u Tokiju, BiH će dobiti 15 posto od vrijednosti objekta

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, danas je donijelo Odluku o odobravanju zajedničke prodaje ambasade/rezidencije bivše SFRJ na adresi 316-37, Kita Shinagawa 4-chome, Shinagawa Ward, Tokyo, Japan.
Vijeće ministara BiH upoznato je i s nacrtima kupoprodajnog i escrow ugovora koji su neophodni za završetak postupka zajedničke prodaje. Prodajom ovog objekta u sklopu provedbe Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije, Bosna i Hercegovina će dobiti 15 posto, što iznosi 4.243.930 KM.
Za potpisnika kupoprodajnog ugovora ovlašten je ambasador BiH u Japanu Borislav Marić, a potpisivanje ugovora planirano je za prvu polovinu januara 2019. godine.