BiH će od prodaje zgrade ambasade bivše SFRJ u Bonnu dobiti 562,5 hiljada eura

0
787
Vijeće ministara BiH dalo saglasnost za prodaju zgrade ambasade bivše SFRJ u Bonnu za 3,75 miliona eura

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, donijelo Odluku o odobravanju zajedničke prodaje zgrade ambasade bivše SFRJ u Bonnu, nakon što je upoznato sa Informacijom o njenoj prodaji i Nacrtom kupoprodajnog ugovora.
Za objekat ambasade ex-SFRJ u Bonnu (SR Njemačka) nije zainteresirana nijedna od država sukcesora.
Ovaj objekat će biti prodat za 3.750.000 eura, a Bosna i Hercegovina će u skladu sa Sporazumom o pitanjima sukcesije prihodovati l5 posto od ukupnog iznosa, odnosno oko 562,5 hiljada eura.