BiH: Cijene industrijskih proizvoda u julu porasle 0,4%

0
1624
Kapitalni proizvodi na mjesečnom nivou manji su za 8,8%, a energije za 1,3%

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u Bosni i Hercegovini u julu 2019. u poređenju sa prethodnim mjesecom porasle su za 0,4%, dok u odnosu na isti mjesec prošle godine nije bilo promjene nivoa cijena.
Na domaćem tržištu proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u julu 2019. u odnosu na mjesec ranije imale su rast od 0,2%, dok su u odnosu na isti mjesec lani pale za 0,1%.
Na nedomaćem tržištu proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u julu 2019. u odnosu na juni porasle su za 0,9%, a u odnosu na juli prošle godine zabilježen je rast nivoa cijena za
0,2%.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, ukupne proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u julu 2019. u odnosu na mjesec ranije bile su više u Energiji za 0,6%, Intermedijarnim proizvodima za 0,4%, Trajnim potrošačkim dobrima za 0,8% te Netrajnim za 0,1%, dok je pad zabilježen u Kapitalnim proizvodima za 0,2%.
Na godišnjem nivou, u julu 2019. u odnosu na juli lani proizvođačke cijene više su u Energiji za 1,3%, Kapitalnim proizvodima za 2,5%, Trajnim potrošačkim dobrima za 0,6% te Netrajnim
potrošačkim dobrima za 0,3%, dok je pad zabilježen u Intermedijarnim proizvodima za 1,6%.