BiH: Cijene industrijskih proizvoda u septembru pale za 0,5%

0
1188
Najviše zaposlenih bilo je u Prerađivačkoj industriji

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za ukupnu industriju u BiH su u septembru 2019. u odnosu na prethodni mjesec zabilježile pad nivoa cijena za 0,5%, dok su u odnosu na septembar prošle godine pale za 1,0%.
Na domaćem tržištu proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u septembru 2019. u odnosu na mjesec ranije su porasle za 0,1%, a u odnosu na septembar lani pale za 0,6%.
Na nedomaćem tržištu proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u septembru 2019. u poređenju sa
prethodnim mjesecom su pale za 1,5%, a u odnosu na septembar lani pale su za 2,0%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno) u septembru 2019. u odnosu na prethodni mjesec su više u Kapitalnim proizvodima 0,3% te Netrajnim potrošačkim dobrima za 0,1%, dok je pad zabilježen u Intermedijarnim dobrima za 1,2% te Trajnim dobrima za 0,3%.
U septembru 2019. u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine proizvođačke cijene više su u Energiji za 0,6%, Kapitalnim proizvodima za 1,9%, Trajnim potrošačkim dobrima za 0,2% te Netrajnim potrošačkim dobrima za 0,6%, dok je pad zabilježen u Intermedijarnim proizvodima za 3,5%.
Na domaćem tržištu proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u septembru 2019. u odnosu na mjesec ranije više su u Netrajnim potrošačkim dobrima za 0,2%.
U septembru 2019. u odnosu na isti mjesec lani zabilježen je rast cijena u Energiji za 0,4%, Kapitalnim proizvodima za 1,8% te Netrajnim potrošačkim dobrima za 1,1%, dok je pad zabilježen u Intermedijarnim proizvodima za 3,4%.
Na nedomaćem tržištu proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u septembru 2019. u odnosu na mjesec ranije više su Kapitalnim proizvodima za 0,4%, dok je pad zabilježena u Energiji za 0,3%, Intermedijarnim proizvodima za 2,1%, Trajnim proizvodima za 0,4% te Netrajnim za 0,2%.