BiH: Cijene industrijskih proizvoda uz maju pale za 0,1%

0
872
Na domaćem tržištu ostvaren je rast od 8,8%, a na ino-tržištu pad od 2,9%

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za ukupnu industriju u Bosni i Hercegovinu su u maju ove godine u odnosu na april zabilježile pad nivoa cijena za 0,1%, dok u odnosu na maj 2019. godine pale za 1,8%.
Na domaćem tržištu proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u maju ove godine u odnosu na mjesec ranije pale su za 0,3%, dok su u odnosu na maj 2019. godine pale za 1,1%.
Na stranom tržištu proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u maju 2020. u poređenju sa prethodnim mjesecom porasle su za 0,2%, a u odnosu na maj 2019. zabilježen je pad nivoa cijena za 2,8%.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u maju 2020. u poređenju sa prethodnim mjesecom proizvođačke cijene industrijskih proizvoda su zabilježile pad u Energiji, Kapitalnim proizvodima i Netrajnim potrošačkim dobrima za 0,2%.
U maju 2020. u poređenju sa istim mjesecom 2019. godine proizvođačke cijene više su u
Kapitalnim proizvodima za 1,2%, Trajnim dobrima za 0,8% te Netrajnim proizvodima za 0,1%, dok je pad zabilježen u Energiji za 0,6% i Intermedijarnim proizvodima za 3,9%.
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u maju 2020. u poređenju sa prethodnim mjesecom su zabilježile rast u Kapitalnim i Trajnim dobrima za 0,1%, dok je pad zabilježen u Energiji i Netrajnim potrošačkim dobrima za 0,2% te Intermedijarnim dobrima za 0,5%.
U maju 2020. u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine, zabilježen je rast cijena u
Kapitalnim proizvodima za 0,5% i Trajnim dobrima za 0,3%, dok je pad zabilježen u Energiji za 0,6%, Intermedijarnim proizvodima za 2,3% te Netrajnim dobrima za 0,2%.
Na stranom tržištu proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u maju 2020. u poređenju sa prethodnim mjesecom porasle su u Intermedijarnim proizvodima za 0,3%, dok je pad zabilježen u Energiji za 0,6% te Kapitalnim proizvodima za 0,3%.
U maju 2020. u odnosu na isti mjesec lani proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Kapitalnim proizvodima za 1,0% te Trajnim proizvodima i Netrajnim proizvodima za 0,9%, dok je pad zabilježen u Energiji za 1,3% te Intermedijarnim proizvodima za 5,3%.