BiH: Cijene u decembru na godišnjem nivou porasle 1,6 posto

0
1038
Potrošačke cijene u FBiH u decembru u prosjeku su pale za 0,2%

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u decembru 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile pad nivoa cijena za 0,3%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u decembru 2018. u odnosu na mjesec ranije, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima hrane i bezalkoholnih pića za 0,3%, alkoholnih pića i duvana za 0,2%, zdravstva za 0,1%, restorana i hotela za 0,1%.
Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje, u decembru 2018. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zebilježen pad nivoa cijena u odjeljcima Odjeće i obuće 3,7%, Namještaja i pokućstva 0,3%, Ostalih dobara i usluga za 0,3%, Prijevoza za 1.0%, Komunikacija za 0,1%, Rekreacije i kulture za 0,1%.
Na godišnjem nivou, cijene u decembru 2018. su odnosu na isti mjesec 2017. imale su rast od 1,6%.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Prijevoz za 10,1%, Alkoholna pića i duvan za
6,0%, Stanovanje i energenti za 3,6%, Zdravstvo za 2,5%, Rekreacija i kultura za 1,0%, Obrazovanje za 0,5%, Restorani i hoteli za 0,5%.