BiH dobija parcelu za ambasadu u Rijadu

0
898
Osnovica za obračun plata biće smanjena u 41 DKP-u, a neznatno povećana u 14 DKP-ova

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog protokola o izmjenama i dopunama Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije o međusobnoj zamjeni nekretnina – zemljišta za izgradnju diplomatskih predstavništava u Sarajevu i Rijadu u cilju jačanja bilateralne saradnje.
Na ovaj način stvaraju se uvjeti za izgradnju diplomatskih predstavništava u Sarajevu i Rijadu.
Ministarstvo vanjskih poslova dostavit će ovaj prijedlog protokola o izmjenama i dopunama Protokola Predsjedništvu BIH u daljnju proceduru.