BiH dobila Sistem za prognozu i upozorenje na poplave u slivu rijeke Save

0
1137
Pejić i ambasadorica Cormack na svečanoj primopredaji Sistema za prognozu i upozorenje na poplave u slivu Save

U okviru potpore Vlade SAD-a Strankama Okvirnog sporazuma i suradnje s Inženjerskim korpusom Vojske SAD-a – USACE, u prostorijama Agencije za vodno područje rijeke Save u Sarajevu, izvršena je svečana primopredaja Sistema za prognozu i upozorenje na poplave u slivu rijeke Save.
Svečanoj primopredaji je prisustvovala ambasadorica SAD-a u BiH Maureen Cormack i predsjedavajući Međunarodne komisije za sliv rijeke Save i sekretar Ministarstva komunikacija i prometa BiH Igor Pejić.
Sistem za prognozu i upozorenje na poplave u slivu rijeke Save se sastoji od više modela, od kojih je glavni i najsloženiji zajednički hidrološki model za čitav sliv i podslivove rijeke Save, te hidraulički model rijeke Save i glavnih pritoka, u cijelosti finansirano od Vlade SAD-a, uključujući snimanje LIDAR-om te nabavu kompletne opreme.
U BiH, oprema je isporučena za osam nadležnih institucija: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Federalni hidrometeorološki zavod, Republički hidrometeorološki zavod RS, Agencija za vodno područje rijeke Save, JU Vode Srpske, te Vlada Brčko distrikta -Odjel za javnu sigurnost.
U okviru potpore Vlade SAD-a, vrlo je bitan i transfer znanja od strane Inženjerskog korpusa Vojske SAD-a, okrunjen završnom radionicom koja će biti održana od 15. do 17. maja 2018. godine u Zagrebu, uključujući i završnu svečanost, u nazočnosti svih ambasadora SAD-a u zemljama sliva rijeke Save.
Na marginama svečane primopredaje Sistema, sekretar Ministarstva i predsjedavajući Međunarodne komisije za sliv rijeke Save Igor Pejić posebno je zahvalio ambasadorici Cormack na angažmanu i potpori Vlade SAD-a, saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH.