BiH dogovara uspostavu vazdušnog saobraćaja sa Bahreinom

0
423
Pregovori vlada BiH i Bahreina o uspostavi avionskog saobraćaja

Vijeće ministara BiH danas je utvrdilo Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Bahrein o uslugama u vazdušnom saobraćaju.
Zaključivanjem ovog sporazuma stvoriće se pravne pretpostavke za uređenje oblasti vazdušnog saobraćaja, uvažavajući međunarodne standarde u ovoj oblasti te će se omogućiti avioprevoznicima da putnicima ponude raznovrsne opcije usluga.