BiH: Evidentirano više od milion povrataka raseljenih i izbjeglih

0
841
Sjednica Vijeća ministara BiH (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici usvojilo je Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2017. godinu te donijelo odgovarajuće zaključke kako bi se ovaj proces završio.
Tokom 2017. godine obnovljene su 902 stambene jedinice i implementirano je 378 projekata pomoći u obnovi komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici. Ukupna finansijska sredstva realizirana u 2017. iznose 23.353.018 KM. Broj obnovljenih stambenih jedinica u prošloj godini je povećan za 5,7% u odnosu na izvještaj iz 2016. godine.
Za projekte elektrifikacije stambenih jedinica raseljenih osoba i povratnika u periodu od 2009. do 2017. godine, uloženo je oko 15.750.000 KM u više od 60 općina u BiH za oko 2.300 stambenih jedinica ili korisnika.
Započela je realizacija projekta ‘Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja CEB II’, kojim je predviđeno zatvaranje 121 kolektivnog centra. U toku je izgradnja pet zgrada u okviru kojih će biti osigurano 128 stambenih jedinica.
Prema Izvještaju, izvan BiH je 17.694 građana sa statusom izbjeglica, a u BiH je 32.145 raseljenih porodica, odnosno 96.830 raseljenih osoba.
U odnosu na Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije za provođenje Aneksa VII iz 2016. godine, broj raseljenih osoba smanjio se za 1.744 osobe, a smanjen je i broj bh. izbjeglica iz zemalja regiona.
Do sada je evidentirano oko 1.061.000 povrataka u BiH, od čega se oko 611.000 ili 58% odnosi na povratak raseljenih osoba, a oko 450.000 ili 42% na povratak izbjeglica.

Priznanja za iseljenike i iseljeničke organizacije

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o kriterijima i dodjeli priznanja za iseljenike i organizacije iseljeništva iz Bosne i Hercegovine.
Priznanje istaknutim pojedincima u iseljeništvu i organizacijama iseljeništva BiH najviše je priznanje koje Bosna i Hercegovina dodjeljuje za izuzetan doprinos u jačanju veza iseljeništva sa BiH u cilju priznanja dosadašnjeg rada i podsticanja daljnje saradnje sa BiH u različitim oblastima društvenog života.
Priznanja će se dodjeljivati u oblastima privrede, nauke i obrazovanja, kulture i informiranja, profesionalnog i amaterskog sporta, zdravstva i socijalne zaštite te filantropskih i dobrotvornih aktivnosti.
Priznanja će se dodjeljivati svake druge godine, a iz svake oblasti dodjeljuje se jedno priznanje pojedincu ili organizaciji.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH na svojoj web-stranici objavljivat će javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu ovih priznanja.

Promocije bh. privrede u inozemstvu

Vijeće ministara donijelo je i Odluku o rasporedu sredstava tekućih grantova namijenjenih učešću BiH na sajamskim i drugim manifestacijama u 2018. radi promocije bh. privrede u inozemstvu.
Odlukom je sa ukupno 350 hiljada KM (u rasponu od pet do 45 hiljada KM) podržano učešće BiH na 13 prestižnih sajamskih manifestacija u inozemstvu, a dio novca izdvojen je i za rad Trgovinskog predstavništva u Istanbulu.
Vanjskotrgovinska komora BiH će za učešće na ovim sajamskim manifestacijama izdvojiti vlastita sredstva i pridružiti ih sredstvima Ministarstva vanjskih poslova.