BiH i dalje u vrhu po broju zaostalih mina u Evropi

0
498
Minski sumnjive površine iznose 965,26 km2 ili 1,88% od ukupne teritorije BiH

Zamjenik ministrice civilnih poslova Bosne i Hercegovine Siniša Ilić učestvovao je na otvaranju online konferencije o izazovima u deminiranju u BiH, koja je organizovana na inicijativu Ministarstva inostranih poslova Republike Njemačke.
Obraćajući se učesnicima Ilić je podsjetio da je Ministarstvo civilnih poslova BiH u čijoj nadležnosti je i deminiranje, uz pomoć donatora i domaćih izvora finansiranja uradilo veliki posao na uklanjanju mina, kasetne municije i drugih eksplozivnih ostataka, kao i posao na razvoju kapaciteta i tehnologije za implementaciju operativnih aktivnosti.
“Nažalost, i pored uloženog napora BiH je i dalje u samom vrhu po broju zaostalih mina i neeksplodiranih sredstava u Evropi. Minski sumnjive površine iznose 965,26 km2 ili 1,88% od ukupne teritorije zemlje.
Bitno je naglasiti da je u zadnjih nekoliko godina došlo do drastičnog pada broja žrtava, dok u ovoj godini nije bilo stradanja civilnog stanovništva, što je zasigurno rezultat redukcije rizika kroz operacije deminiranja i obilježavanja, kao i brojnih aktivnosti upozoravanja na mine”, rekao je Ilić.
Zamjenik ministrice podsjetio je da je formirana komisija za deminiranje u BiH što je bio uslov za ozbiljan i posvećen institucionalni rad za ovo polje djelatnosti. Najavio je da će Ministarstvo na temelju rezultata projekta ‘Opšta procjena minski sumnjivih područja u Bosni i Hercegovini 2018-2019’ do kraja 2020. godine, upututi zahtjev Vijeću ministara BiH za pokretanje revizije Strategije 2018–2025. kako bi bila usaglašena sa novom minskom situacijom.