BiH i Hrvatska zajedno u projektu rekonstrukcije mosta Brčko – Gunja

0
450
BiHi Hrvatska troškove rekonstrukcije mosta snosit će u jednakim dijelovima po 50%

Vijeće ministara BiH utvrdio je Prijedlog osnova i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma sa Vladom Republike Hrvatske o rekonstrukciji mosta Brčko (BiH) – Gunja (RH) na M-14.1. (BiH)/DC 214 (RH).
Troškove rekostrukcije mosta BiH i Hrvatska snosiće u jednakim dijelovima po 50%, odnosno BiH će obezbijediti oko 5 miliona KM, s obzirom da su ukupni troškovi njegove rekonstrukcije, prema do sada raspoloživim podacima, procijenjeni na oko 10 miliona KM. Brčko Distrikt BiH je za izradu projektno-tehničke dokumentacije odobrio 1,6 miliona KM.
Realizacija ovog projekta omogućiće nesmetani i kontinuirani transport putnika i roba preko ovog mosta.
Bh. strana će novac za realizaciju ovog projekta osigurati na osnovu Odluke o načinu raspodjele sredstava od dozvola za korištenje radiofrekventnog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema, kojom je regulisano da će se 70% sredstava usmjeriti na razvoj saobraćaja u BiH.

Ojačati saradnju BiH i Crne Gore na realizaciji infrastrukturnih projekata

Na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta utvrđen je Prijedlog osnova za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnih projekata između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore.
Cilj je stvaranje pravnog okvira za zajednički nastup dvije države prema trećim zainteresovanim stranama i dostupnim izvorima sredstava za finansiranje infrastrukturnih investicija. Budući projekti bi omogućili veći protok ljudi, roba, kapitala, usluga i tehnologija i dodatno ubrzali ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Zaključivanjem ovog memoranduma istovremeno se žele podstaći nadležne institucije i privredni subjekti na povećanje obima međusobne bilateralne saradnje i udruživanja s ciljem zajedničkog poslovnog nastupa na trećim tržištima.
Dvije države će putem svojih predstavnika u Koordinacionom timu, koji će biti formiran nakon potpisivanja ovog memoranduma, sastaviti listu infrastrukturnih projekata u okvirima svojih nadležnosti, koja će periodično biti revidirana u skladu sa realnim potrebama i zahtjevima građana i privrede.