BiH i Španija uzajamno priznaju vozačke dozvole

0
1544

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o uzajamnom priznavanju i zamjeni nacionalnih vozačkih dozvola između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije.
Prijedlogom sporazuma definiše se međusobno priznavanje važećih vozačkih dozvola koje izdaju nadležni organi nosiocima sa zakonskim boravištem u ovim državama, što je dobra vijest za veliki broj građana BiH koji borave u Španiji. Istovremeno se u pravilu omogućava zamjena važećih vozačkih dozvola bez potrebe polaganja teorijskih i praktičnih ispita.