BiH – IBRD: Za jačanje bankarskog sektora 56,6 miliona eura

0
2554

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekt jačanja bankarskog sektora u vrijednosti 56,6 miliona eura.
Projekt se u jednakim procentima odnosi na Federaciju BiH i Republiku Srpsku.
Cilj projekta je jačanje bankarskog sektora kroz unapređivanje kapaciteta za regulaciju, superviziju i restrukturiranje banaka i jačanje rukovođenja nad entitetskim razvojnim bankama.
Finansiranje projekta će omogućiti pružanje podrške agencijama za bankarstvo radi jačanja regulacije i supervizije bankarskog sektora. Cilj je osigurati da banke izdrže poremećaje koji se odnose na solventnost i likvidnost, preuzimanje rizika i procesa internog ocjenjivanja adekvatnosti kapitala te uvođenje revidirane supervizijske metodologije zasnovane na riziku.
Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.