BiH – IBRD: Za Projekt energetske efikasnosti 27,2 miliona eura

0
986
Ukupni iznos grant sredstava za program ’EU za zdravlje’ je 13,77 miliona eura

Vijeće ministara BiH je na današnjoj sjednici utvrdilo Prijedlog sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekt energetske efikasnosti) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD).
Ukupna vrijednost zajma je 27.276.989 eura, od čega će Federaciji BiH biti alocirano 60%, a Republici Srpskoj 40% sredstava. Rok otplate zajma je 32 godine uz grejs period od sedam godina.
Projekt energetske efikasnosti ima za cilj smanjenje potrošnje energije u javnim objektima u Bosni i Hercegovini. Ovakvi projekti značajni su kako npr. za škole, vrtiće, bolnice i druge javne objekte, tako i za sektor građevinarstva koji će raditi na ovim poslovima.