BiH ima potencijal za nova ulaganja u outsourcing industriji

0
946
Osnivanjem ABSL-a u BiH omogućuje se zapošljavanje preko 3.500 radnika u outsourcing industriji

Bosna i Hercegovina postaje regionalni centar za razvoj outsourcing industrije, a tome svjedoči i osnivanje licencirane Asocijacije Biznis Servis Lidera (ABSL) u Sarajevu, koja bilježi višegodišnje uspješno djelovanje širom Evrope.
ABSL asocijacija ima za cilj zastupanje poslovnih interesa svih domaćih outsourcing kompanija, pružanje pomoći u vidu širenja obima poslovanja ovih kompanija na domaćem i inostranom tržištu, pronalasku novih klijenata, te poboljšanju poslovnog okruženja unutar ove industrije.
Asocijacija je ozvaničila početak svog rada u BiH nakon vrlo uspješnog djelovanja u Poljskoj, Češkoj, Rumuniji i Švicarskoj, gdje outsourcing industrija broji preko 500.000 zaposlenih samo na teritoriji Istočne Evrope.
Kroz svoje djelovanje, ABSL će u narednom periodu mapirati i privući nekoliko hiljada radnih mjesta u BiH, te time doprinijeti smanjenju odliva radne snage sa već izgrađenom ekspertizom i poznavanjem stranih jezika. Uspostavljanje i promocija outsourcing industrije je jedina mogućnost da se kvalifikovana domaća radna snaga zadrži u matičnoj zemlji, radeći iz BiH u kompanijama čije je poslovanje bazirano na inostranim tržištima uz konkurentne uslove rada.
“Danas je putem outsourcinga moguće dislocirati sve poslovne funkcije i procese. Posebna prilika su pojedine usluge za kompanije, kao što su računovodstveni servisi, fakturisanje, analitički poslovi, izvještavanje, IT procesi, komunikacija sa kupcima, naplata i potraživanje, tehnička podrška kupcima, dizajn, regrutacija i slično“, kaže Erol Mujanović, generalni direktor ABSL asocijacije.
“Želimo pokazati da je u praksi moguće otvoriti nova radna mjesta, omogućiti klijentima iz cijelog svijeta da koriste mogućnost angažovanja radne snage na bh. tržištu, te otvoriti neke bolje prilike i uslove za generaciju koja dolazi. Poslovi koje privlačimo u BiH upravo odgovaraju važnoj ciljnoj skupini koja napušta zemlju, a to su mladi sa znanjem jednog ili više stranih jezika“, kaže Benjamin Kadić, osnivač i član Upravnog odbora ABSL BiH.
Ideja za uspostavljanje asocijacije proizilazi od osnivača kompanije Storsen, Benjamina Kadića i Tarika Altumbabića, koji su temelje za uspostavljanje ABSL-a bazirali na 10-godišnjem iskustvu u outsourcing industriji te na osnovu studije izvodivosti za promociju outsourcing industrije u BiH, dok je upravljačku ulogu preuzeo Erol Mujanović.
Analize pokrenute inicijativom osnivača i partnera iz bh. dijaspore, pokazuju da BiH ima potencijal za nova ulaganja na polju outsourcinga u servisnoj industriji.
Krajem marta je planirana promocija uloge i rada ABSL BiH u saradnji sa strateškim partnerima, osnivačima iz BiH i dijaspore, predstavnicima outsourcing industrije i drugim važnim akterima iz javnog, međunarodnog i diplomatskog sektora.