BiH: Industrijska proizvodnja u januaru porasla 0,5%

0
691
Rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na bh. tržištu, ali pad na ino-tržištu

Ukupna industrijska proizvodnja u Bosni i Hercegovini u januaru 2021. u poređenju sa decembrom 2020. porasla je za 0,5%, dok je u odnosu na januar 2020. smanjena za 0,3%.
Prema GIG agregatima, u januaru 2021. u odnosu na decembar 2020. proizvodnja Energije je veća za 11,9%, proizvodnja Netrajnih proizvoda za široku potrošnju veća je za 0,2%, dok je proizvodnja Kapitalnih proizvoda manja za 0,8%, Trajnih proizvoda za široku potrošnju manja je za 5,8%, a proizvodnja Intermedijarnih proizvoda manja je za 6,5%.
Na godišnjem nivou, u januaru 2021. u odnosu na isti mjesec prošle godine proizvodnja Kapitalnih proizvoda je veća za 8,4%, Energije za 2,9%, a proizvodnja Trajnih proizvoda za široku potrošnju nije se mijenjala. Međutim, proizvodnja Intermedijarnih proizvoda je manja za 2,7%, a proizvodnja Netrajnih proizvoda za široku potrošnju smanjena je za 7,4%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Prema KD BiH 2010, desezonirana industrijska proizvodnja u januaru 2021. u odnosu na decembar 2020. u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i gasom je porasla za 15,5%, dok je u području Prerađivačka industrija pala za 2,3%, te u području Vađenja ruda i kamena zabilježen pad od 10,1%.
Na godišnjem nivou, u januaru 2021. u odnosu na januar lani industrijska proizvodnja porasla je u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i gasom za 8,6%, dok je Prerađivačka industrija pala za 1,5%, a u području Vađenja ruda i kamena zabilježen je pad za 16,7%.