BiH: Industrijska proizvodnja u junu porasla 3,7%, godišnji rast 18%

0
552
Na inostranom tržištu zabilježen je pad od 0,6%, a na domaćem tržištu pad od 1,5%

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Bosni i Hercegovini u junu u odnosu na maj ove godine bilježi rast za 3,7 posto, dok u poređenju sa junom 2020. godine bilježi rast od 18 posto, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Prema GIG agregatima, u junu u odnosu na maj 2021. proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju veća je za 13,9%, netrajnih proizvoda za široku potrošnju veća je za 8,6%, a proizvodnja intermedijarnih proizvoda veća je za 8,3%, dok je proizvodnja energije manja za 0,8% a kapitalnih proizvoda manja za 3,1%.
Na godišnjem nivou, u junu 2021. u odnosu na isti mjesec lani, proizvodnja kapitalnih proizvoda veća je za 36%, trajnih proizvoda za široku potrošnju veća je za 26,3%, intermedijarnih proizvoda veća je za 19,8%, energije veća je za 14,4%, a proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju veća je za 4,3%.
Prema područjima KDBiH 2010, desezonirana industrijska proizvodnja u junu u u odnosu na maj 2021. porasla je u prerađivačkoj industriji za 6,6%, a u području vađenje ruda i kamena veća za 1,3%, dok je proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i gasom manja za 0,4%.
Na godišnjem nivou, u junu 2021. u odnosu na isti mjesec lani, industrijska proizvodnja bilježi rast u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i gasom za 21,4%, u prerađivačkoj industriji zabilježen je rast od 17,6%, a u vađenju ruda i kamena rast za 8,4%, podaci su Agencije za statistiku BiH.