BiH: Industrijska proizvodnja u martu smanjena za 6 posto

0
469
Najviše zaposlenih bilo je u Prerađivačkoj industriji

Ukupna industrijska proizvodnja u Bosni i Hercegovini u martu ove godine u odnosu na mjesec ranije bilježi pad za 6 posto, dok je u poređenju sa martom prošle godine smanjena za 9,9%.
Prema GIG agregatima, u martu u odnosu na februar 2020. proizvodnja Energije је veća za 0,5%, dok je proizvodnja Intermedijarnih proizvoda manja za 4,8%, proizvodnja Netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja je za 6,7%, proizvodnja Kapitalnih proizvoda manja je za 12,2%, a proizvodnja Trajnih proizvoda za široku potrošnju manja je za 22,1%.
Na godišnjem nivou, u martu ove godine u odnosu na isti mjesec lani, proizvodnja Energije је manja za 0,6%, proizvodnja Netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja je za 10,6%, proizvodnja Intermedijarnih proizvoda manja je za 11,7%, proizvodnja Kapitalnih proizvoda za 21,6%, a proizvodnja Trajnih proizvoda za široku potrošnju manja je za 32,9%.
Prema područjima KD BiH 2010 industrijska proizvodnja u martu u odnosu na februar 2020. u Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i gasom je smanjena za 2,5%, u području Vađenja ruda i kamena zabilježen je pad za 3,4%, te u području Prerađivačka industrija zabilježen je pad od 8,4%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Na godišnjem nivou, u martu 2020. u odnosu na isti mjesec lani, industrijska proizvodnja bilježi rast u području Vađenja ruda i kamena za 0,8%, u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i gasom bilježi rast za 0,6%, dok je u području Prerađivačka industrija zabilježen pad za 16,1%.