BiH: Industrijski promet u februaru pao za 1,7%

0
187
Promet industrije na domaćem tržištu pao je za 2%, a na stranom tržištu za 1,4%

Ukupan desezonirani promet industrije u Bosni i Hercegovini u februaru u poređenju sa januarom 2023. ostvario je pad od 1,7%. Na domaćem tržištu zabilјežen je pad za 2,0% a na stranom tržištu pad od 1,4%.
U februaru 2023. u poređenju sa istim mjesecom 2022. ukupan promet industrije u BiH pao je za 1,9%. Na domaćem tržištu zabilјežen je pad za 0,9% a na stranom tržištu pad za 2,6%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Prema GIG agregatima, u februaru u poređenju sa januarom 2023. ukupan promet Energije veći je za 7,6%, promet Trajnih proizvoda za široku potrošnju veći je za 2,0%, promet Kapitalnih proizvoda veći je za 1,1%, promet Netrajnih proizvoda za široku potrošnju veći je za 0,2%, dok je promet Intermedijarnih proizvoda manji za 4,3%.
Na godišnjem nivou, u februaru 2023. u poređenju sa istim mjesecom lani, ukupan promet Netrajnih proizvoda za široku potrošnju veći je za 16,2%, promet Kapitalnih proizvoda veći je za 11,3%, dok je promet Intermedijarnih proizvoda manji za 8,8%, promet Energije mаnji je za 6,0% i promet Trajnih proizvoda za široku potrošnju mаnji је zа 0,5%.