BiH: Inflacija u aprilu 0,1%, na godišnjem novu cijene porasle 2%

0
92
U aprilu 2024. godine zabilježen rast nivoa cijena u Bosni i Hercegovini

Potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini su u aprilu 2024. u odnosu na prethodni mjesec u prosjeku porasle za 0,1%.
Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u aprilu 2024. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Hrana i bezalkoholna pića za 0,2%, Alkoholna pića i duhan za 0,2%, Odjeća i obuća za 0,5%, Zdravstvo za 0,5%, Prijevoz za 0,4%, Komunikacije za 0,2%, Rekreacija i kultura za 0,5%, Restorani i hoteli za 0,7% te Ostala dobra i usluge za 0,2%.
U istom periodu, u prosjeku je zabilježen pad cijena u odjeljku Stanovanje i režijski izdaci za 0,5% i Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,7%.
Na godišnjem nivou, u aprilu 2024. u odnosu na isti mjesec lani, u prosjeku je zabilježen rast nivoa cijena od 2%.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 1,2%, Alkoholna pića i duhan za 3,9%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje
kuće za 2,2%, Zdravstvo za 3,5%, Prijevoz za 3,1%, Komunikacije za 1,7%, Rekreacija i kultura za 4,5%, Obrazovanje za 2,1%, Restorani i hoteli za 8,8% te Ostala dobra i usluge za 5,7%.
Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljku Odjeća i obuća za 7,3% i Stanovanje i režijski izdaci za 0,2%, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.

Koliko su pojedinačno iznosile prosječne potrošačke cijene u BiH u aprilu 2024. godine pogledajte ovdje