BiH: Inflacija u augustu 0,3%, na godišnjem nivou 16,8%

0
625
Potrošačke cijene u FBiH u decembru u prosjeku su pale za 0,2%

Potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u augustu 2022. godine u odnosu na prethodni mjesec u prosjeku su zabilježile rast nivoa za 0,3%.
Više cijene zabilježene su u gotovo svim odjeljcima: Hrana i bezalkoholni napici poskupjeli su za 1,2%, Stanovanje i režijski izdaci za 1,8%, Namještaj i kućanski uređaji za 1,1%, Zdravstvo za 0,1%, Rekreacija i kultura za 1,1%, Obrazovanje za 0,1%, Restorani i hoteli za 0,9%, te Ostala dobra i usluge za 0,8%.
Niže cijene zabilježene su kod Odjeće i obuće za 0,7% te Prijevoza za 3,8%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Na godišnjem nivou u prosjeku je zabilježen rast nivoa cijena od 16,8%. Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 25,6%, Alkoholna pića i duhan za 2,3%, Stanovanje i režijski izdaci za 17,4%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 11,0%, Zdravstvo za 1,6%, Prijevoz za 28,4%, Komunikacije za 0,8%, Rekreacija i kultura za 9,4%, Obrazovanje za 0,9%, Restorani i hoteli za 11,7%, te Ostala dobra i usluge za 7,4%.
Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljku Odjeća i obuća za 4,1%.