BiH: Izmjene pozivanja u fiksnoj telefoniji od 1. oktobra

0
1629
Anketa o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima biće 18. aprila

U skladu sa novim pravilima koje je usvojila Regulatorna agencija za komunikacije BiH, u Bosni i Hercegovini će od 01.10.2017. godine, doći do izmjene u načinu telefonskog biranja u fiksnoj telefonskoj mreži uvođenjem pozivnih brojeva i za pozive u okviru iste mrežne grupe.
To znači da će korisnici u fiksnoj telefonskoj mreži pozivati tako što će prvo birati pozivni broj mrežne grupe kojoj pripada taj korisnik i njegov korisnički broj, bez obzira na mrežnu grupu iz koje zove. Na primjer, ako iz Banjaluke u fiksnoj mreži pozivate fiksni broj u Banjaluci, potrebno je da prvo birate pozivni broj 051.
Cijene poziva fiksne telefonije ostaju nepromijenjene.

Spisak pozivnih borojeva za sve gradove i opštine u BiH:

Federacija BiH
Pozivni broj Kanton / Opštine
(0)30 Kanton 6 (Srednja Bosna) Vitez, Busovača, Novi Travnik, Kiseljak, Kreševo, Jajce, Uskoplje, Bugojno, Travnik, G. Vakuf, Fojnica, Donji Vakuf
(0)31 Kanton 2 (Posavina) Orašje, Odžak
(0)32 Kanton 4 (Zenica-Doboj) Žepče, Usora, Zenica, Kakanj, Tešanj, Breza, Maglaj, Olovo, Zavidovići
(0)33 Kanton 9 (Sarajevo) Sarajevo, Ilidža, Vogošća, Hadžići, Ilijaš, Trnovo
(0)34 Kanton 10 (Herceg Bosna) Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoć, Kupres, Livno, Tomislavgrad
(0)35 Kanton 3 (Tuzla) Tuzla, Banovići, Čelić, Doboj-Istok, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna, Srebrenik, Teočak, Živinice
(0)36 Kanton 7 (Hercegovina-Neretva) Čapljina, Čitluk, Jablanica, Konjic, Mostar, Neum, Prozor, Ravno, Stolac
(0)37 Kanton 1 (Una-Sana) Bihać, Ključ, Bosanska Krupa, Velika Kladuša, Cazin, Sanski Most
(0)38 Kanton 5 (Podrinje – Goražde) Goražde
(0)39 Kanton 8 (Zapadna Hercegovina) Široki Brijeg, Ljubuški, Posušje, Grude

Brčko Distrikt
(0)49 Brčko

Republika Srpska
Pozivni broj Grad/opštine
(0)50 Mrkonjić Grad; Šipovo, Ribnik, Istočni Drvar, Kupres, Jezero
(0)51 Banja Luka; Srbac, Čelinac, Kotor Varoš, Kneževo, Gradiška, Prnjavor, Laktaši
(0)52 Prijedor; Kozarska Dubica, Novi Grad, Kostajnica, Krupa na Uni, Oštra Luka
(0)53 Doboj; Derventa, Teslić, Vukosavlje, Brod, Modriča, Petrovo, Stanari
(0)54 Šamac; Pelagićevo, Donji Žabar
(0)55 Bijeljina; Lopare, Ugljevik
(0)56 Zvornik; Bratunac, Vlasenica, Milići, Srebrenica, Osmaci, Šekovići
(0)57 Istočno Sarajevo; Pale, Sokolac, Han Pijesak, Trnovo, Kalinovik, Istočna Ilidža, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo
(0)58 Foča; Čajniče, Rudo, Rogatica, Višegrad, Novo Goražde
(0)59 Trebinje; Bileća, Ljubinje, Nevesinje, Gacko, Berkovići, Istočni Mostar