BiH krajem februara bilo 430 hiljada nezaposlenih

0
1725
Broj zaposlenih u FBiH se u aprilu povećao za 0,5% a broj zaposlenih žena za 0,5%

U Bosni i Hercegovini je zaključno sa februarom 2019. godine bilo 430.053 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih je manji za 3.385 osoba ili 0,78 posto.
Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 240.417 ili 55,90 posto su žene, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 2.237 osoba (0,68%), u Republici Srpskoj za 887 osoba (0,93%) i u Brčko distriktu za 357 osoba (2,90%).
U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa februarom 2019. bilo je: NKV radnika 118.187 ili 27,48%, PKV-NSS radnika 8.057 ili 1,87%, KV radnika 138.219 ili 32,14%, VKV radnika 1.831 ili 0,43%, sa SSS stručnom spremom 121.242 radnika ili 28,19%, sa VŠS spremom 6.592 radnika ili 1,53% i sa VSS stručnom spremom 35.925 radnika ili 8,35%. Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 32,14%, te radnici sa SSS 28,19%.
U februaru je brisano ukupno 16.815 osoba sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 10.404 osoba. Istovremeno je za 6.369 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 5.004 nova radnika, podaci su Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u januaru 2019. broj zaposlenih u BiH iznosio je 823.455, a od toga je353.914 žena. U odnosu na decembar 2018. broj zaposlenih se povećao za 0,7%, a broj zaposlenih žena porastao je za 1,4%.
Stopa registrovane nezaposlenosti za januar 2019. godine iznosila je 34,5 posto i u odnosu na decembar 2018. smanjila se za 0,2 postotna poena.