BiH: Krajem oktobra bilo 382.348 nezaposlenih, 57,55% su žene

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 803 osobe (0,26%), u Republici Srpskoj za 763 osobe (1,06%) i u Brčko distriktu BiH za 295 osoba (4,49%)

0
1254
Najveći broj nezaposlenih osoba u BiH je sa VKV i KV kvalifikacijom, blizu 110 hiljada

U Bosni i Hercegovini je zaključno sa krajem oktobra 2021. godine bilo 382.348 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih je manji za 1.861 osobu ili 0,48%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 220.031 ili 57,55% su žene.
U odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u BiH je manja za 32.054 osobe ili 7,74%. U odnosu na početak pandemije Covid-19, nezaposlenost se smanjila za 20.540 osoba ili 4,10%.
Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 803 osobe (0,26%), u Republici Srpskoj za 763 osobe (1,06%) i u Brčko distriktu BiH za 295 osoba (4,49%).
Struktura osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.10.2021. godine je slijedeća:
NKV 102.992 ili 26,94%, od toga 42.456 (26,16%) muškaraca i 60.536 (27,51%) žena;
PKV-NSS 6.088 ili 1,59%, od toga 2.978 (1,83%) muškaraca i 3.110 (1,41%) žena;
KV 120.750 ili 31,58%, od toga 63.644 (39,35%) muškarca i 57.106 (25,95%) žena;
VKV 1.279 ili 0,33%, od toga 1.040 (0,64%) muškaraca i 239 (0,11%) žena;
SSS 110.896 ili 29,00%, od toga 40.028 (24,66%) muškaraca i 70.868 (32,21%) žena;
VŠS 6.700 ili 1,75%, od toga 2.305 (1,42%) muškaraca i 4.395 (2,00%) žena;
VSS 33.643 ili 8,80%, od toga 9.866 (6,08%) muškaraca i 23.777 (10,81%) žena.
U oktobru je brisano ukupno 19.805 osoba sa evidencija službi zapošljavanja, od čega je 9.467 žena. Od ovog broja zaposleno je 8.909 osoba, od čega 4.641 žena. Istovremeno je za 9.167 osoba prestao radni odnos, od čega 4.450 žene. Poslodavci su u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 4.349 novih radnika, podaci su Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u septembru 2021. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 826.526, a od toga je 361.077 žena. U odnosu na august 2021. broj zaposlenih osoba se povećao za 1%, a broj zaposlenih žena se povećao za 1,9%.
Stopa registrovane nezaposlenosti za septembar 2021. godine iznosila je 31,7% i u odnosu na august 2021. godine smanjila se za 0,7 postotnih poena.