BiH lani prikupila oko 14,2 milijarde KM javnih prihoda

0
894
Federacija BiH u septembru 2019. izvezla robe u vrijednosti 647,15 miliona KM

Vijeće ministara BiH upoznato je na današnjoj sjednici sa Informacijom Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) o kretanju makroekonomskih pokazatelja za 2017. godinu, koja je ocijenjena kao godina vanjskog sektora.
Tako je ekonomski rast u 2017. bio nošen povećanjem robnog izvoza od 17,4 posto, što je znatan porast u odnosu na godinu ranije kada je godišnji rast izvoza roba iznosio 4,8 posto. Generalno, viši nivo ekonomske aktivnosti u BiH uz prisustvo cjenovnog efekta doveo je istovremeno i do nominalnog povećanja robnog uvoza od 12,2 posto uz stagnaciju robnog deficita u odnosu na godinu ranije.
Prošlu godinu u poređenju sa 2016. karakterizira rast industrijske proizvodnje, gdje je izvozno orijentirana prerađivačka industrija rasla po stopi od 5,3 posto, a porast od pet posto zabilježen je i u okviru proizvodnje uglja, ruda i kamena u bh. rudnicima.
Zaposlenost je u novembru 2017. porasla za 3,7 posto u odnosu na isti period prethodne godine, a 2/3 novozaposlenih dolazi iz prerađivačke industrije. Broj registriranih nezaposlenih u BiH u decembru 2017. iznosio je 475,1 hiljada i manji je za 6,9 posto.
U toku 2017. godine, BiH je ukupno prikupila oko 14,2 milijarde KM javnih prihoda, po osnovu indirektnih i direktnih poreza, doprinosa i drugih prihoda, što je povećanje za oko 973 miliona KM u odnosu na 2016.
Ukupni depoziti za 2017. godine iznosili su 19,7 milijardi KM i veći su u odnosu na isti period prethodne godine za 1,9 milijardi KM. Najveći udio imaju depoziti stanovništva koji su iznosili 11,3 milijarde KM, a slijede depoziti nefinansijskih preduzeća sa 4,7 milijardi KM, depoziti opće vlade od 2,2 milijarde KM te ostali depoziti u iznosu 1,5 milijardi KM.