BiH liberalizuje drumski prevoz s Bjelorusijom, saradnja i s Moldavijom

0
230
Cestovni prevoznici u BiH u velikim problemima zbog poskupljenja goriva i repromaterijala

Vijeća ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja izmjene Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Bjelorusije o drumskom prevozu putnika i tereta od 12.7.2004. godine.
Cilj izmjena i dopuna Sporazuma je liberalizacija prevoza tereta, odnosno obavljanje njegovog prevoza bez dozvola između ugovornih strana, i u tranzitu preko njihove teritorije. Takođe, u oblasti putničkog prevoza, predviđena je liberalizacija vanlinijskog prevoza putnika. Za obavljanje vanlinijskog prevoza putnika potrebno je samo posjedovati kontrolne dokumente.
Danas je Vijeće ministara BiH utvrdilo i Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Moldavije o međunarodnom drumskom prevozu.
Sporazumom se uređuju pitanja međunarodnog prevoza putnika i robe između dvije države ili u tranzitu preko njihovih teritorija, kao i prevoz robe između teritorije jedne ugovorne strane i treće zemlje sa vozilima registrovanim na teritorije druge ugovorne strane.