BiH među energetski najneefikasnijim zemljama u jugoistočnoj Evropi

0
816
Konferencije o obligacionim šemama održana je u Sarajevu: U fokusu eneretsku efikasnost

Neka energetska efikasnost bude na prvom mjestu – zaključak je učesnika konferencije o obligacionim šemama za energetsku efikasnost koja je održana danas u Sarajevu.
Ovaj ekonomski model razvijen za BiH putem USAID projekta Investiranje u sektor energije, uz prave političke odluke koje se još čekaju, može biti pokretač rasta BDP-a kao i instrument zaštite okoliša.
Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u saradnji sa Sekretarijatom Energetske zajednice i Nacionalnom asocijacijom regulatornih komisija SAD, a uz učešće i drugih predstavnika institucija vlasti, međunarodne zajednice i ostalih aktera energetskog sektora.
“Obligacione šeme kao centralna tema današnje konferencije razvijene su kroz saradnju USAID-a u BiH i vladinih institucija. Kreirane su tako da značajno unaprijede način finansiranja efikasne proizvodnje energije. Šeme će također otvoriti hiljade novih radnih mjesta, ali i priliku za sve kompanije iz energetskog sektora. Nadamo se da će potrebna zakonska regulativa za implementaciju šema biti usvojena kako bi BiH u skorijoj budućnosti mogla krenuti ka boljem modelu energetske efikasnosti”, kazao je direktor USAID misije u BiH, Peter Duffy.
Trenutno je BiH jedna od energetski najneefikasnijih zemalja u jugoistočnoj Evropi. Budući da ni državni budžeti ni bankovni krediti ne mogu samostalno podnijeti velike potrebe za finansiranje mjera energetske efikasnosti, obligacione šeme kao mehanizam su jedina opcija koja u vidu subvencija može pokrenuti čitav sistem.
Prema istraživanju koje je provedeno u okviru projekta, većina ispitanika u oba entiteta podržavali su ideju da se energetska efikasnost finansira iz sredstava prikupljenih putem posebnog poreza koja bi se slijevala u jedan poseban fond, ali su njihovi stavovi podijeljeni kada je u pitanju buduće namjensko trošenje ovih sredstava.
Pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Admir Softić, istakao je da BiH uvrstila obligacione šeme u Okvirnu energetsku strategiju te da je u julu prošle godine Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio set preporuka za reformu energetskog sektora.
“Kako bismo ubrzali put BiH prema Evropskoj uniji kroz ispunjavanje zadataka iz oblasti energije, potrebno je da svi učesnici u sektoru rade zajedno kako bi došli do zajedničkih i svima prihvatljivih rješenja“, naveo je Softić.
U četverogodišnjem procesu kreiranja ovog modela finansiranja energetske efikasnosti, USAID projekat Investiranje u sektor energije zajedno sa nadležnim ministarstvima i drugim institucijama vlasti, procijenio je da investicioni potencijal energetske efikasnosti u BiH iznosi blizu 5 milijardi KM.
Analizom je utvrđeno da bi se ulaganjem 100 miliona KM godišnje u mjere energetske efikasnosti, BDP Bosne i Hercegovine povećao za blizu 1% godišnje što bi rezultiralo otvaranjem približno 4900 novih radnih mjesta godišnje. Također, primjenom ovog modela i ulaganjem 100 miliona KM, uštedila bi se energija jednaka potrošnji 17 hiljada prosječnih domaćinstava kao i smanjenje emisije CO2 jednake godišnjoj emisiji koju proizvede 19 hiljada vozila.
Pored prijedloga modela na konferenciji su predstavljene i Smjernice politike obligacionih šema za energetsku efikasnost koje su pripremili Sekretarijat Energetske zajednice i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), kao i primjeri Programa obligacionih šema iz SAD-a.