BiH: Miruju proizvođačke cijene industrijskih proizvoda

0
216
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u junu ostale su nepromijenjene u odnosu na maj

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za ukupnu industriju u Bosni i Hercegovini u junu 2023. u odnosu na prethodni mjesec nisu zabilježile promjenu nivoa cijena, dok su u odnosu na juni prošle godine porasle za 0,9%.
Na domaćem tržištu cijene u junu nisu zabilježile promjenu nivoa cijena, dok su u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježile rast za 2,0%.
Na ino-tržištu, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u junu 2023. u odnosu na mjesec ranije ostale su nepromijenjene, dok su u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježile pad nivoa cijena za 0,7%.
Prema GIG agregatima, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u junu 2023. u poređenju sa prethodnim mjesecom su zabilježile rast nivoa u Energiji za 0,6% i Netrajnim proizvodima za 0,4%, dok je pad zabilježen u Intermedijarnim proizvodima za 0,5% i Kapitalnim proizvodima za 0,1%.
Na godišnjem nivou, u junu 2023. u poređenju sa istim mjesecom lani, proizvođačke cijene više su u Energiji za 1,0%, Kapitalnim proizvodima za 5,6%, Trajnim potrošačkim dobrima za 9,4% te Netrajnim proizvodima za 12,0%, dok je pad zabilježen u Intermedijarnim proizvodima za 4,2%.
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u junu 2023. u odnosu na mjesec ranije porasle su u Energiji za 0,6%, Kapitalnim proizvodima za 0,2% te Netrajnim proizvodima za 0,2%, dok je pad zabilježen u Intermedijarnim proizvodima za 1,0%.
Na godišnjem nivou, u junu 2023. u poređenju sa istim mjesecom lani, proizvođačke cijene više su u Energiji za 0,5%, Kapitalnim proizvodima za 6,5%, Trajnim potrošačkim dobrima za 6,4% te Netrajnim proizvodima za 13,2%, dok je pad zabilježen u Intermedijarnim proizvodima za 4,3%.
Na ino-tržištu, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u junu 2023. u poređenju sa prethodnim mjesecom više su u Energiji za 1,0% i Netrajnim proizvodima za 1,0%, dok je pad zabilježen u Intermedijarnim proizvodima za 0,1% te Kapitalnim proizvodima za 0,2%.
Na godišnjem nivou, u junu 2023. u poređenju sa istim mjesecom lani, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Energiji za 6,6%, Kapitalnim proizvodima za 5,1%, Trajnim proizvodima za 10,6% te Netrajnim proizvodima za 7,6%, dok je pad zabilježen u Intermedijarnim proizvodima za 4,3%, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.